Ring idag

Skicka ett e-post

Service

Service av ventilations-
anläggningar och fastigheter

Liksom andra mekaniska produkter med rörliga delar, kräver även en ventilationsanläggning regelbunden service och underhåll. Man kan jämföra underhållet med en bilservice. Slarvar man med att serva sin bil slutar det med att den går sönder. Samma olyckliga resultat får man vid utebliven ventilationsservice.

Som fastighetsägare är man själv ansvarig att påkalla service på sin ventilationsanläggning. Därför kan det vara bra att teckna ett serviceavtal med oss för att kunna känna trygghet med att rätt service utförs vid rätt tillfälle.

Service av olika typer av ventilationsanläggningar
Vi utför service på alla typer av ventilationssystem och aggregat. Vi har personal med erfarenhet från de allra äldsta system fram till den mest avancerade teknik som erbjuds i dagens ventilationssystem och aggregat.

Hur går det till
Efter du skickat in en förfrågan om offert för service, blir du uppringd av oss för en muntlig genomgång. Eventuellt kan vi redan här bestämma tidsåtgång och kostnad för servicen.
Handlar det om större service, eller att vi inte kan avgöra kostnaden på telefon, bokar vi in ett besök för att göra en genomgång och fastställa kostnaden.

Serviceavtal
En ventilation-service kan innehålla många olika moment. För att inte göra listan alltför lång väljer vi att presentera de vanligaste förekommande uppdrag vi åker ut på.

Kontakt
Daniel Foss
Mobil: 0729-73 39 98
E-post: daniel@hoglandetspov.se

Martin Widerström
Mobil: 0768-99 30 12
E-post: martin@hoglandetspov.se

Thommy Arvidsson
Mobil: 0708-56 48 05
E-post: thommy@hoglandetspov.se

Serviceavtal

En ventilationsservice kan innehålla många olika service moment. För att inte gör listan allt för lång har vi valt att presentera de vanligast förekommande uppdrag vi åker ut på.

 • Luftmätning och Luftinjustering
 • Kanalrensning (spiro- & skorstenskanaler)
 • Ombyggnadsarbeten (utökning av befintligt ventilationssystem)
 • Byte av takfläktar
 • Renovering av ventilationsaggregat
 • Filterbyten
 • Uppgradering av befintligt ventilationssystem
 • Byte av FTX-aggregat
 • Optimering av ventilationssystem
 • Montage av IM-kanaler och köksfläktar (im-kanal betyder köksfläktskanal med brandisolering)
 • Opartisk OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) via extern kontrollant
 • I samband med en ventilationsservice kan viss fastighetsservice utföras såsom kontroll av tak och avvattning, låssystem, värmesystem mm